کشیدگی ردیف و محتوا

شما می‌توانید با مراجعه به ربات هوشران در قسمت حساب کاربری>تراکنش‌‌ها اطلاعات پرداخت خودتون رو مشاهده کنید.