کشیدگی ردیف و محتوا

انواع سبک های تصویر

برای ساخت تصاویر دختر بچه، از دو پرامپ زیر و بدون بهینه‌سازی پرامپت استفاده شده است:

  1. دختر، 6 ساله، فرفری، خندان، چشمان آبی، کک و مک، نور گرم، سایه‌های نرم، معصوم، روشن، شاد، بازیگوش، آفتاب، ملایم.
  2. دختر، 6 ساله، فرفری، خندان، چشمان آبی، کک و مک

لطفا توجه فرمایید برای ساخت تصاویر دختر از ویژگی مرجع برای ساخت تصاویر مشابه استفاده شده است.