کشیدگی ردیف و محتوا

راهنمای ساخت تصویر

عضویت در ربات

ورود به ربات تلگرامی هوشران

نحوه نوشتن پرامپت

ابتدا پرامپت نوشته می‌شود، سپس ویژگی‌های آن:
پرامپت
–ویژگی1  مقدار
–ویژگی2  مقدار1 مقدار2
–ویژگی3 مقدار
–ویژگی4

مثال:
یک دختر 6ساله، چشم آبی و خندان –اندازه 1:1 –سبک آبرنگ

به این نکته توجه کنید که پرامپت می‌تواند در یک خط و به صورت پشت سر هم نوشته شود یا در چند خط نوشته شود.
مثال:
یک دختر 6ساله، چشم آبی و خندان
–اندازه 1:1
–سبک
آبرنگ
–بهینه-سازی

قبل از ویژگی دو نشانه – (خط تیره) نوشته می‌شود به شکل روبرو : – – ،
اما به این نکته توجه کنید که بعد از نوشتن در تلگرام به صورت خودکار به — تبدیل می‌شود و مشکلی در پرامپت ایجاد نمی‌کند.

توجه کنید شما باید حتما دو خط تیره قبل از ویژگی بنویسید نه یک خط تیره، هر چند به علامت دیگری تبدیل میشود اما علامتی که به آن تبدیل میشود یک خط تیره نیست و تفاوت دارد.

نکات:

 • پرامپت میتواند به زبان انگلیسی باشد یا فارسی.
Play Video

مشاهده ویدئوی توضیحات

ویژگی ها

اندازه

 • مقدار پیش فرض: (1024*1024) 1:1
 • مقدار مجاز:
 • ارتفاع*عرض = نسبت

  1:1 = 1024*1024

  2:1 = 1536*640

  1:2 = 640*1536

  3:2 = 1216*832

  2:3 = 832*1216

  4:3 = 1152*896

  3:4 = 896*1152

  16:9 = 1344*768

  9:16 = 768*1344

Play Video

مشاهده ویدئوی توضیحات

سبک

 • مقدار پیش فرض: بدون سبک
 • مقدار مجاز : دلخواه یا سبک های آماده
Play Video

مشاهده ویدئوی توضیحات

سبک های آماده

سبک دلخواه

شما می‌توانید از سبک‌های آماده یا سبک دلخواه خودتان استفاده نمایید.

 • برای ساخت تصویر پایین از سبک دلخواه استفاده شده است.

یک خانم 20 ساله، چشم آبی، زیبا، دلربا
—سبک پیکسار

تعداد

 • مقدار پیش فرض: 1
 • مقدار مجاز : 1 تا 4
Play Video

مشاهده ویدئوی توضیحات

تصویر

 • مقدار مجاز : [شناسه تصویر]  [میزان شباهت]
 • مقدار پیش فرض شباهت: 7
 • مقدار مجاز شباهت: 0 تا 10
 • مقدار شباهت، شبیه بودن تصویر نهایی به تصویر اولیه را مشخص میکند.
 • موارد کاربرد: برای ساخت تصاویر مشابه با استفاده از تصویر دلخواه می‌توانید از این ویژگی استفاده نمایید.
 • توصیه: برای نتیجه مناسب، اندازه تصویر خروجی را متناسب با اندازه تصویر ورودی انتخاب نمایید.
 • نکات مهم:
  • مقدار 10 بسیار به تصویر اولیه شباهت دارد و 0 کمترین شباهت را دارد.
Play Video

مشاهده ویدئوی توضیحات

شناسه تصویر

پس از ساخت تصویر یا آپلود تصویر در ربات، شناسه تصویر را دریافت می کنید.
مقدار استفاده شده در پرامپت که برابر با 23959ddb-b57e-411d-941c-21a0c6b03d44 میباشد در واقع شناسه تصویر اولیه است.

همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، مقدار شباهت 9 تصویری کاملا مشابه با تصویر اولیه ساخته است، برای مقدار 8 هم همینطور بود اما مقدار 7 باعث تغییر در تصویر اولیه شد.

در نهایت برای بهتر شدن تصویر، یک سبک دلخواه به پرامپت اضافه کردیم تا نتیجه مطلوبی حاصل شود.

یک دختر، ناراحت، اشک، چشم قرمز
—اندازه 2:3
—سبک پیکسار

—تصویر
23959ddb-b57e-411d-941c-21a0c6b03d44
7

یک دختر، ناراحت، اشک، چشم قرمز
—اندازه 2:3
—تصویر
23959ddb-b57e-411d-941c-21a0c6b03d44
7

یک دختر، ناراحت، اشک، چشم قرمز
—اندازه 2:3
—تصویر
23959ddb-b57e-411d-941c-21a0c6b03d44
9

تصویر اولیه

توجه: ذهن خود را به مثال‌ها محدود نکنید.
شما با استفاده از ویژگی‌ها می‌توانید کارهای خلاقانه‌ای انجام دهید. این بستگی به شما دارد که چطور از ویژگی‌ها استفاده کنید.

برای مثال در هنگام استفاده از ویژگی تصویر و شباهت، می‌توانید سبک تصویر اولیه را تغییر دهید.

یک دختر، ناراحت، اشک، چشم قرمز
—اندازه 2:3
—تصویر
23959ddb-b57e-411d-941c-21a0c6b03d44
7
—سبک پیکسار

تصویر اولیه

شباهت

 • مقدار مجاز : [شناسه تصویر]  [میزان شباهت]
 • مقدار پیش فرض شباهت: 5
 • مقدار مجاز شباهت: 0 تا 10
 • موارد کاربرد: حالت تصویری که مشخص میکنید به تصویر جدید انتقال پیدا میکند.
 • موارد لازم: انتخاب سبک تصویر( در صورت عدم انتخاب، سبک تصویر سینمایی انتخاب میشود)
 • نکات مهم:
  • مقدار 10 بسیار به حالت تصویر ورودی شباهت دارد و 0 کمترین شباهت را دارد.
Play Video

مشاهده ویدئوی توضیحات

برای درک بهتر از عملکرد این ویژگی مثال های پایین را مشاهده نمایید.

یک پسر بچه که گربه را در بغلش گرفته، خانه جنگلی
—اندازه 1:1
–سبک سینمایی
شباهت
51da1a93-dd2d-4761-92da-68bcf4845b14
0

یک پسر بچه که گربه را در بغلش گرفته، خانه جنگلی
—اندازه 1:1
—سبک سینمایی
شباهت
51da1a93-dd2d-4761-92da-68bcf4845b14
5

یک پسر بچه که گربه را در بغلش گرفته، خانه جنگلی
—اندازه 1:1
—سبک سینمایی
شباهت
51da1a93-dd2d-4761-92da-68bcf4845b14
10

تصویر اولیه

یک پسر بچه که اژدها را در بغلش گرفته، خانه جنگلی
—اندازه 1:1
—سبک سینمایی
شباهت
51da1a93-dd2d-4761-92da-68bcf4845b14
0

یک پسر بچه که اژدها را در بغلش گرفته، خانه جنگلی
—اندازه 1:1
—سبک سینمایی
شباهت
51da1a93-dd2d-4761-92da-68bcf4845b14
5

یک پسر بچه که اژدها را در بغلش گرفته، خانه جنگلی
—اندازه 1:1
—سبک سینمایی
شباهت
51da1a93-dd2d-4761-92da-68bcf4845b14
10

تصویر اولیه

مرجع

 • مقدار مجاز : شناسه تصویر
 • موارد کاربرد: برای ساخت تصاویر مشابه و ایجاد تغییرات جزئی در تصویر می‌توانید از این قابلیت استفاده نمایید.
 • نکته مهم: پرامپت، سبک، شدت و پرامپت منفی را می‌توانید در هنگام استفاده از این ویژگی تغییر دهید.
 • شراط لازم : یکسان بودن اندازه تصویر جدید با تصویر مرجع ، استفاده از خط تولید یکسان
Play Video

مشاهده ویدئوی توضیحات

در تصاویر پایین می‌توانید اثر این ویژگی را مشاهده نمایید، فقط باید توجه داشته باشید:

 • استفاده از ویژگی بهینه-سازی ممکن است باعث تغییر تصویر شود
 • همینطور در تصویر جدید اندازه را تغییر ندهید
 • در نهایت برای داشتن نتیجه مناسب و مشابه از خط تولید یکسان استفاده نمایید.

یک خانم 20 ساله، چشم آبی، زیبا، دلربا
—سبک هنری 4
—مرجع
9cfafbf2-5659-43d9-a934-466768fa4000

یک دختر 6 ساله، چشم آبی، زیبا، دلربا
—سبک هنری 4
—مرجع
9cfafbf2-5659-43d9-a934-466768fa4000

یک دختر 6 ساله، چشم قرمز، زیبا، دلربا
—سبک سه بعدی
—مرجع
9cfafbf2-5659-43d9-a934-466768fa4000

یک دختر 6 ساله، چشم آبی، زیبا، دلربا
—سبک سه بعدی

شدت

 • مقدار پیش فرض: 5 (ممکن است برای هر خط تولید متفاوت باشد)
 • مقدار مجاز : 0 تا 10
 • اثرگذاری : خط تولید و پرامپت (+ سبک)
Play Video

مشاهده ویدئوی توضیحات

مثال:

 • فرض کنیم پرامپت شما حاوی کلمه سه بعدی است، اگر شدت اثرگذاری 10 باشد، تصویر شما کاملا سه بعدی می‌شود، اما اگر شدت 0 باشد، به همین میزان تصویر شما سه بعدی می‌شود.
 • یا در صورتی که در پرامپت شما، کلمه بارانی، وجود داشته باشد، اگر شدت زیاد باشد، باران زیاد خواهد شد و برعکس.

در تصاویر زیر ما از سبک آبرنگ برای ساخت تصویر استفاده کرده‌ایم، همانطور که مشاهده می‌کنید شدت پرامپت در اینکه تصویر چقدر به سبک آبرنگ باشد تاثیرگذار است.
در مورد خط تولید نیز این ویژگی اثرگذار است، اگر خط تولید شما تصاویر انیمه تولید میکند، مقدار 10 تصویر کاملا انیمه تولید میکند اما مقدار 0 اثر سبک انیمه را کم میکند.

شدت اثرگذاری : 10

شدت اثرگذاری : 5

شدت اثرگذاری : 1

بهینه

 • حالت پیش فرض: غیرفعال
 • مقدار مجاز : بدون مقدار (فقط کافی است در پرامپت آورده شود).
 • توجه: در صورتی که نمی‌خواهید هیچ‌گونه تغییری بر روی پرامپت شما صورت بگیرد، از این ویژگی استفاده نکنید.
 • توصیه : در صورتی که از پرامپت‌های Dall-e  استفاده می‌کنید، ممکن است استفاده از این ویژگی نتایج بهتری به همراه داشته باشد.
 • به جهت ساده سازی نوشتن پرامپت کلمه بهینه-سازی با بهینه جایگزین شد.
Play Video

مشاهده ویدئوی توضیحات

در صورتی که بدون بهینه‌سازی از نتیجه نهایی رضایت نداشتید، با استفاده از ویژگی مرجع و بهینه‌سازی می‌توانید همان تصویر قبلی را این بار با استفاده از ویژگی بهینه-سازی تولید کنید.
در مثال پایین می‌توانید مشاهده کنید که، تصویر سوم با استفاده از تصویر اول به عنوان مرجع و با استفاده از بهینه‌سازی به تصویر بهتری تبدیل شده است.

برای استفاده از این ویژگی فقط کافی است آن را داخل متن بیاورید، در حال حاظر هیچ مقداری ندارد.

Create a wide, close-up action shot of an orange, chibi-style mochi dragon, yuzu flavored, rendered in a highly photorealistic manner as if captured by a real film camera. The dragon is in mid-action, possibly leaping or playfully pouncing, with a sense of dynamic movement and energy. Additionally, the dragon is using its breath weapon, emitting a playful swirl of yuzu zest or citrus particles from its mouth. The close-up shot emphasizes the dragon’s cute, chibi characteristics, combined with a lifelike texture and appearance. The detailed textures, natural lighting, and realistic environment should make the dragon appear exceptionally lifelike, capturing the playfulness and joy of the moment in this photorealistic depiction, enhanced by the unique breath weapon.
—بهینه
—مرجع 70c6f074-4674-4c00-a4d0-4e4e321ca352

Create a wide, close-up action shot of an orange, chibi-style mochi dragon, yuzu flavored, rendered in a highly photorealistic manner as if captured by a real film camera. The dragon is in mid-action, possibly leaping or playfully pouncing, with a sense of dynamic movement and energy. Additionally, the dragon is using its breath weapon, emitting a playful swirl of yuzu zest or citrus particles from its mouth. The close-up shot emphasizes the dragon’s cute, chibi characteristics, combined with a lifelike texture and appearance. The detailed textures, natural lighting, and realistic environment should make the dragon appear exceptionally lifelike, capturing the playfulness and joy of the moment in this photorealistic depiction, enhanced by the unique breath weapon.
—بهینه

Create a wide, close-up action shot of an orange, chibi-style mochi dragon, yuzu flavored, rendered in a highly photorealistic manner as if captured by a real film camera. The dragon is in mid-action, possibly leaping or playfully pouncing, with a sense of dynamic movement and energy. Additionally, the dragon is using its breath weapon, emitting a playful swirl of yuzu zest or citrus particles from its mouth. The close-up shot emphasizes the dragon’s cute, chibi characteristics, combined with a lifelike texture and appearance. The detailed textures, natural lighting, and realistic environment should make the dragon appear exceptionally lifelike, capturing the playfulness and joy of the moment in this photorealistic depiction, enhanced by the unique breath weapon.

منفی

 • به جهت ساده سازی نوشتن پرامپت کلمه پرامپت-منفی با منفی جایگرین شد.

در صورتی که نمی‌خواهید ویژگی، رنگ، و هر چیز دیگری در تصویر باشد، از پرامپت منفی استفاده کنید.

در مثال پایین کاربر پرامپت منفی نشان داده شده است.

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، پس از استفاده از پرامپت منفی، در تصویر ماه و ستاره نداریم.

Play Video

مشاهده ویدئوی توضیحات

یک دختر 6 ساله با چشم های آبی و موهای فرفری، کک روی صورتش داره، بازیگوش و شاده
–منفی ماه و ستاره
–سبک هنری 2

یک دختر 6 ساله با چشم های آبی و موهای فرفری، کک روی صورتش داره، بازیگوش و شاده
–سبک هنری 2

ویدئوی آموزش تولید تصویر